PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Interaktywne KPI

Dane dotyczące zatrudnienia  
Udział kobiet w liczbie zatrudnionych w Grupie % 24 23 23
Udział mężczyzn w liczbie zatrudnionych w Grupie % 76 77 77
Udział stanowisk nierobotniczych w liczbie stanowisk ogółem % 24 23 23
Udział stanowisk robotniczych w liczbie stanowisk ogółem % 76 77 77
Wskaźnik wypadkowości 10 10 9
Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń na pracownika godz. / osoba 4 4 4
% pracowników z wykształceniem wyższym % 16 15 15
% pracowników z wykształceniem średnim % 51 50 50
% pracowników z wykształceniem podstawowym i zawodowym % 33 35 35
Wskaźnik uzwiązkowienia % 76 76 73
Liczba rozpoczętych staży sztuka 57 31 10
Liczba nowych pracowników w Grupie sztuka 1 838 1 597 641

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie