PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strategia PKP CARGO S.A. składa się z celów strategicznych, czyli długofalowych oraz celów krótkookresowych. Długofalowe cele mają odzwierciedlać rozwój i ekspansję firmy w znaczeniu zasięgu i wydajności działań operacyjnych. Cele krótkookresowe to realizacja zamierzeń Spółki w obszarze jej rozwoju lokalnego i podniesienia wartości Spółki dla jej interesariuszy.

Cele strategiczne:

Cel Miernik
1. Pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038 Praca przewozowa oraz masa towarowa w odniesieniu do konkurencji
2. 65% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową Udział w polskim rynku mierzony pracą przewozową

Dwa kluczowe wskaźniki wynikowe dla Grupy PKP CARGO to przewieziona masa i praca przewozowa. Jako przewiezioną masę rozumie się - wolumen przewiezionych ładunków, wyrażany w jednostkach masy a jako pracę przewozową - wskaźnik mierzący przewiezioną masę na daną odległość taryfową. Założone cele są bardzo ambitne i Grupa dokłada wszelkich starań, aby możliwa była ich realizacja

Cele krótkookresowe:

Cel Miernik
1. Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze "Trójmorza" Wzrost sprzedaży na Nowym Jedwabnym Szlaku i w obszarze „Trójmorza” wobec wzrostów sprzedaży konkurencji
2. Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI Specjalistyczne operacyjne wskaźniki KPI określone w organizacji
3. Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30 Wzrost cen akcji PKP CARGO w odniesieniu do wzrostu Indeksu WIG30
4. Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019r. i minimum 8% przychodów od 2023r. Marża wyniku netto Grupy PKP CARGO

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie