PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

W 2016 r. Jednostka dominująca przyjęła „Politykę społecznej odpowiedzialności biznesu”. Dokument ten jest kierunkowskazem odpowiedzialnych działań dla wszystkich zaangażowanych w realizację procesów biznesowych.

Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach w wielu obszarach, m.in.:

 • Organizacyjnym, m.in. podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy oraz zwiększenie wydajności pracy i bezpieczeństwa przewozów;
 • Relacjach z klientem, m.in. zwiększenie konkurencyjności oraz zwiększenie lojalności klientów;
 • Relacjach z pracownikami, m.in. budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, zmniejszenie rotacji pracowników; zwiększenie świadomości Pracowników na temat procesów realizowanych przez Spółkę.

Wśród projektów realizowanych w roku 2018 na szczególną uwagę zasługują:

Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe („PWP”)

Celem projektu „Psychologiczne wsparcie powypadkowe dla pracowników drużyn trakcyjnych, pozostałych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz członków stałych komisji kolejowych” jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym poprzez wsparcie psychologiczne czynnika ludzkiego.

Projekt realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych obejmuje ponad 7000 pracowników. Dedykowany jest dla członków drużyn trakcyjnych oraz pozostałych pracownicy bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego a także członków stałych komisji kolejowych.

Głównymi produktami projektu są:

 • Telefoniczna Linia Wsparcia Psychologicznego obsługiwana jest przez wyspecjalizowanych psychologów;
 • Spotkanie z psychologiem;
 • Szkolenia z obszaru psychologicznych aspektów wypadków kolejowych (przeprowadzone w 2017 r., ich kontynuację Spółka planuje na 2019 r.).

Edukacja w zakresie obszaru psychologicznych aspektów wypadków kolejowych, w tym ASD – Ostra Reakcja na Stres oraz PTSD – Zespół Stresu Pourazowego, ma charakter długofalowy. W 2018 r. Spółka zrealizowała kolejny etap działań komunikacyjnych upowszechniających i promujących Projekt PWP i wiedzę z tego obszaru. Działania w tym zakresie zostały także docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które opublikowało PWP w corocznym Raporcie Dobrych Praktyk.

PKP CARGO mecenasem zabytków techniki kolejowej

PKP CARGO S.A. jest głównym mecenasem zabytków techniki kolejowej, od 15 lat utrzymuje historyczny tabor kolejowy w małopolskiej Chabówce oraz wspólnie z wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego współfinansuje działalność ponad 100-letniej Parowozowni w Wolsztynie, która od 1 stycznia 2017 r. posiada status Instytucji Kultury.

PKP CARGO S.A. promuje także tradycje kolejnictwa, organizując w Chabówce:

 • „Parowozjadę” – doroczne wydarzenie z udziałem czynnych parowozów przyciągające tysiące miłośników kolei z Polski i zagranicy. W 2018 r. z okazji 100-lecia Niepodległości przygotowano wyjątkowy program nawiązujący do historii Polski;
 • „Lato z Parowozami” – program edukacyjny adresowany do dzieci i całych rodzin, w którym poprzez zabawę i edukację popularyzowana jest dawna i współczesna kolej. Oprócz Chabówki realizowany jest on także w Stacji Muzeum, Parowozowni Wolsztyn, Jarocin i Skierniewice, a w 2018 roku po raz pierwszy w Skansenie Lokomotyw w Zduńskiej Woli Karsznicach;
 • „Małopolskie Szlaki turystyczne” – program realizowany wspólnie z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim. Z podróży pociągami retro realizowanych w ramach tego programu korzysta rocznie ponad 10 tys. podróżnych;
 • Skansen w Chabówce – zgromadzono tu najliczniejszą w Polsce kolekcję zabytkowych pojazdów m.in. parowozy, lokomotywy spalinowe, elektryczne, wagony pasażerskie i towarowe, pługi odśnieżne oraz drezyny. Część parowozów utrzymywana jest w stanie czynnym. W 2018 r. Skansen świętował 25-lecie pracy w formie placówki muzealnej.

PKP CARGO współpracuje również z organizacjami społecznymi non-profit działającymi na rzecz ochrony zabytków kolejnictwa, rozwoju kolejowego ruchu turystycznego oraz promocji turystyki, wspierając je finansowo i technicznie.

„Biegamy pomagamy”

Spółka realizując działania w ramach „Firmy Przyjaznej Bieganiu” promuje zdrowy styl życia i integruje Pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach kraju, na zróżnicowanych stanowiskach. Akcje realizowane w ramach Firmy Przyjaznej Bieganiu pozytywnie wpływają także na budowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Dodatkowo działania wspierają Pracowników w podejmowaniu postaw prospołecznych i pomocowych.

PKP CARGO ma kilkuletnią historię realizacji projektu Firma Przyjazna Bieganiu, która opiera się na trzech filarach:

 • filar sportowy i integracyjny – polega na propagowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia. Filar ten realizowany jest poprzez udział zespołów złożonych z pracowników Spółki PKP CARGO S.A. w inicjatywach biegowych, ogólnopolskich maratonach i półmaratonach organizowanych w Polsce i na świecie;
 • filar charytatywny – pracownicy biegając pomagają beneficjentom fundacji, z którymi współpracują. Przez trzy lata z rzędu firma wzięła udział m.in w ogólnopolskim biegu charytatywnym Poland Business Run, aby wesprzeć środkami przekazanymi na wpisowe za udział w biegu podopiecznych fundacji – osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Rozbudowana struktura firmy pozwala na zaangażowanie do udziału w bieg pracowników w niemal wszystkich lokalizacjach, w których jest on organizowany;
 • filar symboliczny/historyczny – upamiętnianie ważnych rocznic i jubileuszy, wspólne obchody istotnych wydarzeń z historii Polski, integrowanie wokół pamięci o nich zarówno pracowników Spółki, jak i członków ich rodzin. Taki wymiar miał chociażby projekt 100 Biegaczy PKP CARGO na 100-lecie Niepodległości Polski.

Rok 2018:

 • 200 – startów pracowników w całej Polsce;
 • 1000– kilometrów pokonanych na 100-lecie Niepodległości (2 Pracowników pokonało dystans 100 km),
 • 20 – uczestników maratonów w Polsce i na świecie;
 • 7 – miast, w których 85. pracowników wybiegało pomoc charytatywną dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run.

Koalicja Rail Freight Forward i Pociąg Noego

PKP CARGO S.A. jest członkiem koalicji Rail Freight Forward. Jest to koalicja europejskich firm z branży kolejowych przewozów towarowych, które podjęły zobowiązanie znaczącego obniżenia negatywnego wpływu transportu towarowego na naszą planetę oraz mobilność poprzez innowacje i poprawę struktury transportu.

Koalicja ma ambicję zwiększenia udziału kolejowych przewozów towarowych do 30% do roku 2030 jako makroekonomicznie lepszego rozwiązania dla rozwoju Europy. Koalicja stara się angażować przedsiębiorstwa kolejowe, zarządców infrastruktury i decydentów w całej Europie w podejmowanie działań na rzecz tej zmiany. W tym celu w grudniu 2018 r. koalicja podpisała Wizję Kolejowych Przewozów Towarowych 2030 oraz manifest.

Wyrazem zobowiązań klimatycznych koalicji było również uruchomienie Pociąg Noego, najdłuższego na świecie, ewoluującego, mobilnego dzieła sztuki. Zaprojektowane przez europejskich artystów ulicznych i zainspirowane przez biblijną opowieść dzieło symbolizuje nadzieję, jaką kolejowe przewozy towarowe wnoszą do naszej wspólnej przyszłości.

O innych inicjatywach i działaniach społecznych piszemy w Kapitale społecznym.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie