PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Szanowni Państwo,

Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te ostatnie pokazują, że rośnie efektywność naszej podstawowej działalności, gdyż tempo wzrostu przychodów było wyższe niż dynamika kosztów. Mogę więc powiedzieć, że z powodzeniem realizuję misję, jakiej się podjąłem obejmując stanowisko prezesa PKP CARGO S.A.: umacnianie pozycji rynkowej spółki i poprawa jej wyników finansowych.

Przełomowym dla nas wydarzeniem było przyjęcie strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019–2023 z perspektywą do 2038 roku. Jest to fundamentalny dokument dla naszej organizacji, który wskazuje nam kierunki rozwoju. Nasze cele to umacnianie pozycji największego przewoźnika kolejowego w Polsce, będziemy także dążyć do zdobycia miana lidera rynku w obszarze Trójmorza oraz na europejskim odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku. Jestem przekonany, że mamy możliwości, aby te cele osiągnąć. Tym bardziej, iż planujemy akwizycje na rynkach zagranicznych, czego przykładem jest zakup przez AWT w grudniu ub.r. słoweńskiej spółki Primol-Rail. Ta transakcja otwiera przed nami perspektywy m.in. rozwijania przewozów z i do portu Koper, jednego z największych na Adriatyku.

Przyjęcie strategii ma dla nas ogromne znaczenie i z tego powodu, że zrywamy z myśleniem krótkookresowym nastawionym na rozwiązywanie doraźnych problemów. Patrzymy na rynek przewozów długofalowo, przygotowujemy się do zmian, jakie czekają transport szynowy za 5, 10 czy 20 lat. I te analizy podpowiadają nam, iż Grupa PKP CARGO musi przejść gruntowną zmianę, która polega na tym, że będziemy wykonywać nie tylko zadania przewoźnika kolejowego, ale staniemy się operatorem logistycznym. Tego oczekuje od nas rynek, gdyż klienci domagają się zapewnienia im kompleksowej obsługi, od drzwi do drzwi, i z tego powodu rośnie znaczenie przedsiębiorstw, które są w stanie sprostać tym wymaganiom.

Trendy rynkowe wskazują także na to, że w dalszym ciągu będzie rosło znaczenie przewozów intermodalnych. To prawda, że jeszcze długo większość ładunków przez nas wożonych będą stanowiły towary masowe, w tym węgiel kamienny, ale stopniowo będzie rósł w tym bilansie udział intermodalu. Dlatego inwestujemy poważne środki w tę gałąź transportu, w tamtym roku uzyskaliśmy też unijne dofinansowanie do zakupu pięciu lokomotyw wielosystemowych oraz prawie 1200 platform intermodalnych. Ten tabor wzmocni nasze zdolności przewozowe w kolejnych latach i tym samym będzie narzędziem do realizacji planów strategicznych PKP CARGO.

Z rozwojem wiąże się konieczność inwestowania w innowacje, które zapewnią nam podniesienie poziomu obsługi klientów oraz lepsze wykorzystanie naszych zasobów. To oznacza m.in. digitalizację, zastosowanie sztucznej inteligencji na niektórych etapach procesu realizacji naszych usług, jak również zakupy nowoczesnego taboru. PKP CARGO zaangażowało się w tamtym roku w dwa projekty, które są innowacyjne w skali Europy. Pierwszy to budowa lokomotywy o napędzie wodorowym, w którym naszymi partnerami będą Jastrzębska Spółka Węglowa i H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych. Drugi to budowa lokomotywy autonomicznej we współpracujemy z Pesą i Instytutem Pojazdów Szynowych „Tabor”.

Naszych planów nie uda się zrealizować bez zaangażowania pracowników, dlatego istotne jest dążenie do stałej poprawy warunków pracy, a także stwarzanie załodze warunków do rozwoju zawodowego. To są także jedne z priorytetów, które zapisaliśmy w naszej strategii i które staramy się realizować. Możemy być też zadowoleni z poziomu dialogu społecznego w PKP CARGO, czego przykładem są pomyślnie zakończone ubiegłoroczne negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń i wypłaty nagród za wyniki osiągnięte przez Grupę w 2018 roku. Dobra współpraca Zarządu z pracownikami jest jednym z warunków sukcesu PKP CARGO i jestem przekonany, że uda nam się dochować tych standardów także w przyszłości.

Przed nami 2019 rok, który będzie na pewno czasem kolejnych wyzwań. Będziemy się starali im sprostać, aby wyniki przewozowe i finansowe Grupy PKP CARGO były jeszcze lepsze niż w 2018 roku ku zadowoleniu rynku i naszych akcjonariuszy.

Podpis Prezesa Zarządu

Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie