PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Interesariusze PKP CARGO

Grupa PKP CARGO utrzymuje dialog ze swoimi interesariuszami na wielu płaszczyznach i za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych. W oparciu o mapę interesariuszy w 2017 r. spółka dokonała pierwszej identyfikacji matrycy istotności i podjęła liczne działania i inicjatywy celem lepszego zaadresowania potrzeb i oczekiwań wszystkich grup interesariuszy.

Grupa PKP CARGO identyfikuje następujące grupy interesariuszy:

Interesariusz Charakterystyka Kanały komunikacji Realizowane Inicjatywy
Pracownicy W Grupie PKP CARGO zatrudnionych jest ponad 23 tysiące osób. Zespół PKP CARGO to przede wszystkim wiedza i doświadczenie pracowników, którzy budują sukces Grupy. Doświadczona załoga skutecznie reaguje na wyzwania rynkowe tak, aby PKP CARGO mogło każdego dnia rozwijać się i osiągać zamierzone cele.
 • spotkania wewnętrzne;
 • portal intranetowy oraz dedykowany portal e-learningowy;
 • dedykowane podmioty – Mężowie Zaufania oraz Rzecznik Etyki - do zgłaszania nieprawidłowości;
 • dialog społeczny ze związkami zawodowymi;
 • wewnętrzne publikacje, biuletyn INFO CARGO;
 • media społecznościowe.
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, szkolenia z obszarów bezpieczeństwa i bhp;
 • liczne dofinansowania w ramach ZFŚS, m.in. do zajęć sportowych, do urlopu wypoczynkowego itp.;
 • program adaptacyjny dla nowych pracowników;
 • Program Powypadkowego Wsparcia Psychologiczneg;
 • Przyjęcie Kodeksu Etyki;
 • organizacja inicjatyw sportowych np. „Biegamy Pomagamy”;
 • wdrożony Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP).
Klienci Wśród klientów Grupy PKP CARGO można wymienić kopalnie, huty, elektrownie, spółki z branży naftowej, producentów i odbiorców kruszyw oraz inne duże spółki przemysłowe. Największymi odbiorcami usług świadczonych przez Grupę PKP CARGO są: Grupa Arcelor Mittal oraz PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o..
 • strona internetowa;
 • platforma zakupowa;
 • badania satysfakcji i opinii;
 • formularz zapytania ofertowego umieszczony na stronie internetowej
 • infolinia;
 • media społecznościowe.
 • Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2018;
 • Konferencja Innotrans, Berlin;
 • Koalicja Rail Freight Forward;
 • Pociąg Noego.
Kontrahenci Działając na rynku przewozowym, Grupa uzależniona jest od największego dostawcy usług dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Ponadto głównym dostawcą Grupy w zakresie paliwa trakcyjnego i energii trakcyjnej jest PKP Energetyka S.A..
 • spotkania przedstawicieli Grupy PKP CARGO z przedstawicielami kontrahentów.
 • X Europejski Kongres Gospodarczy;
 • Spring European Midcap Event 2018;
 • XXVIII Forum Ekonomiczne, Krynica;
 • V Wschodni Kongres Gospodarczy;
 • Kongres 590.
Akcjonariusze Kapitał zakładowy PKP CARGO S.A. składa się z 44 786 917 akcji. Głównymi akcjonariuszami są: PKP S.A., Nationale-Nederlanden OFE, MetLife OFE, Aviva OFE.
 • konferencje wynikowe;
 • indywidualne spotkania Zarządu z inwestorami instytucjonalnymi oraz analitykami;
 • publikacje raportów okresowych , bieżących, prezentacji itp.
 • konferencje inwestorskie;
 • telekonferencje;
 • strona internetowa Spółki;
 • roadshowy;
 • media społecznościowe.
 • Konferencje wynikowe;
 • Dni inwestora;
 • Konferencje inwestorskie;
 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 • Roadshow Wood & Company- Skandynawia.
Instytucje finansowe Banki i ubezpieczyciele są instytucjami finansowymi współpracującymi z Grupą PKP CARGO w największym zakresie. Oprócz bieżącej obsługi finansowej i ubezpieczeniowej, zapewniają m.in. możliwość finansowania zamierzeń inwestycyjnych Grupy.
 • konferencje wynikowe;
 • indywidualne spotkania wg istniejących potrzeb i projektów.
 • Konferencje wynikowe;
 • Dni inwestora;
 • Konferencje inwestorskie;
 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Organizacje branżowe Grupa PKP CARGO należy do wielu branżowych organizacji, w tym także międzynarodowych. Daje to możliwość rozwoju działania Grupy za granicą, nawiązywania kontaktów biznesowych oraz uczestnictwa w międzynarodowych przedsięwzięciach z obszaru logistyki.
 • konferencje i spotkania branżowe; konferencje naukowo-techniczne;
 • targi międzynarodowe oraz inne wydarzenia promocyjno-medialne;
 • kongresy krajowe i międzynarodowe;
 • media społecznościowe.
 • Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2018;
 • VI Międzynarodowy Kongres Morski, Szczecin;
 • Konferencja Innotrans, Berlin;
 • Koalicja Rail Freight Forward;
 • Pociąg Noego.
Organizacje społeczne Organizacje społeczne stanowią jeden z motorów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Efekty działań lokalnych organizacji widać niemalże w każdym regionie kraju. To właśnie dlatego Grupa PKP CARGO aktywnie wspiera szereg inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii (w tym z zakresu ekologii transportu), nauki i edukacji, kultury i sztuki, bezpieczeństwa oraz wyrównywania różnic społecznych.
 • działania charytatywne i sponsoringowe;
 • strona internetowa.
 • Parowozjada;
 • Lato z Parowozami;
 • Małopolskie Szlaki Turystyczne;
 • Skansen w Chabówce;
 • PKP CARGO Sygnatariuszem Karty Różnorodności;
 • Kampania społeczna Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko”;
 • Współfinasowanie kolarskiego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków.
Media Grupa PKP CARGO dba o informowanie rynku o swoich planach i bieżących działaniach. Publikacje medialne przyczyniają się do wzmocnienia transparentności działania spółki.
 • konferencje dla mediów i analityków, konferencje wynikowe;
 • wydarzenia promocyjno-medialne;
 • kongresy krajowe i międzynarodowe;
 • media społecznościowe.
 • X Europejski Kongres Gospodarczy;
 • XXVIII Forum Ekonomiczne, Krynica;
 • V Wschodni Kongres Gospodarczy;
 • Kongres 590.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie