PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

W 2018 r., zgodnie z wiedzą Spółki, wydano 9 rekomendacji dla akcji PKP CARGO S.A. Cena docelowa akcji zgodnie z wycenami w 2018 r. wahała się w przedziale od 48,5 zł do 68,0 zł.

Poniższy wykres przedstawia notowania giełdowe PKP CARGO S.A. w 2018 r.


Źródło: Opracowanie własne

Od dnia 2 stycznia 2018 r. tj. od pierwszego dnia notowań w 2018 r., do 28 grudnia 2018 r., tj. ostatniego dnia notowań w 2018 r., kurs akcji PKP CARGO S.A. spadł o 21,5%. W tym samym okresie indeks WIG 30 (do którego od 2 grudnia 2015 r. należy PKP CARGO S.A.), spadł o 14,2%.

W okresie od dnia debiutu Spółki na GPW tj. 30 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. średnia cena akcji PKP CARGO S.A. wyniosła 62,39 zł, osiągając maksimum (93,89 zł) i minimum (28,99 zł) odpowiednio w dniach 9 kwietnia 2014 r. i 23 maja 2016 r.

Akcje Spółki są notowane w najważniejszych indeksach: WIG, WIG TR, WIG30, WIG30 TR, mWIG40, InvestorMS, a od listopada 2014 r. także w międzynarodowym indeksie MSCI SMALL CAP, publikowanym przez amerykańską firmę MSCI Barra.

Kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania PKP CARGO S.A. jako spółki giełdowej jest profesjonalna komunikacja z interesariuszami rynku kapitałowego, a priorytetem komunikacji Spółki w ramach prowadzonych relacji inwestorskich jest prezentowanie inwestorom rzetelnego obrazu działalności Spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku.

W ramach raportowania giełdowego PKP CARGO S.A. opublikowała w 2018 r. 38 raportów bieżących

PKP CARGO S.A. dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obszarze prowadzonych relacji inwestorskich w roku 2018 przeprowadziło wiele wydarzeń skierowanych do środowiska inwestorskiego, przedstawiciele PKP CARGO S.A. reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonalne instytucje rynku kapitałowego konferencjach oraz roadshow krajowych i zagranicznych.

PKP CARGO S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funkcjonuje profesjonalny serwis inwestorski. Sekcja „Relacje Inwestorskie” w celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom z Polski, jak również z zagranicy, prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana w dwóch językach (polskim i angielskim).

Płynność na akcjach PKP CARGO S.A. jest wspierana przez 8 animatorów rynku. Są to następujące podmioty:

  • HUDSON
  • WOOD
  • RCB
  • Dom Maklerski PKO BP
  • SANTANDER Biuro Maklerskie
  • Dom Maklerski BH
  • TRIGON
  • Dom Maklerski BDM

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie