PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Lider rynku usług logistycznych

PKP CARGO S.A., oraz Grupa PKP CARGO są największym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej („UE”) operatorem kolejowych przewozów towarowych.

Główny obszar działania

Głównym obszarem działania jest przewóz kolejowy towarów.

W chwili obecnej Grupa pozostaje liderem na rynku polskim (wg UTK 1) oraz posiada pozycję drugiego największego przewoźnika na rynku czeskim (wg SZDC 2). Niezależnie od wymienionych obszarów, Spółka i Grupa prowadzą i stale rozwijają działalność operacyjną na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Litwy, Węgier oraz Słowenii.

1 Urząd Transportu Kolejowego
2 Správa železniční dopravní cesty (podmiot odpowiadający za zarządzanie państwową siecią kolejową w Czechach)

Główne kategorie przewożonych towarów i inne usługi:

Główne kategorie klientów:

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie