PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strony zawierające Kapitał Produkcyjny


PKP CARGO na tle rynku

Rynek polski W 2018 r. na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce aktywnych było 71 operatorów kolejowych (w tym PKP CARGO S.A. i PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.). W tym czasie przewieźli oni w sumie 250,2 mln ton ładunków (+4,3% r/r)...

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te...

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGOGrupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW.Grupa PKP CARGO zrealizowała w 2018 r. najwyższe przychody operacyjne...

Otoczenie makroekonomiczne

Polska gospodarka​ Polska znajduje się obecnie wśród najszybciej rozwijających się ekonomicznie państw Unii Europejskiej, jednak krajowa gospodarka minęła już szczyt obecnego cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji, w nadchodzących...

Przyszłość - Zapewnienie bezpieczeństwa działalności Grupy

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez Grupę PKP CARGO zarówno obecnie jak i w przyszłości realizuje się poprzez wdrożenie i utrzymywanie w spółce PKP CARGO S.A. oraz spółkach zależnych odpowiednich do wielkości, rodzaju i skali...

Podsumowanie wyników Grupy PKP CARGO za 2018

W roku 2018 Grupa PKP CARGO zanotowała rekordowe przychody operacyjne, wynik EBITDA i wynik netto. Wyniki Grupy PKP CARGO za 2018 – niekwestionowana pozycja lidera Grupy...

Najistotniejsze ryzyka Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO identyfikuje następujące ryzyka: Ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i rynkowymRyzyko wynikające z uwarunkowań makroekonomicznychPolska i Czechy są istotnymi ogniwami europejskiego łańcucha dostaw....


Szanse

Plany rozwoju biznesu Grupy PKP CARGO opierają się na realizacji nowej strategii wyznaczonej na lata 2019 - 2023 r. Grupa będzie dążyła do wzmocnienia swojej pozycji na rynku przewozów kolejowych i bycia liderem w przewozach na obszarze...

Przyszłość - Założenia regulacyjne

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas (TSI NOI)W 2018 r. trwały prace nad nowelizacją obowiązującej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu „Tabor – Hałas” („TSI Hałas”). Na początek 2019 r....

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie