PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Relacje inwestorskie i komunikacja z inwestorami

PKP CARGO S.A. kładzie duży nacisk na profesjonalną oraz transparentną komunikację z interesariuszami rynku kapitałowego, w tym z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami. Narzędziem służącym realizacji tego celu są Relacje Inwestorskie. Priorytetem komunikacji Spółki w ramach prowadzonych relacji inwestorskich jest prezentowanie inwestorom rzetelnego obrazu działalności Spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku.

PKP CARGO S.A. dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obszarze prowadzonych relacji inwestorskich w roku 2018 przeprowadziło wiele wydarzeń skierowanych do środowiska inwestorskiego.

Nadrzędnym celem PKP CARGO S.A. jest prawidłowe i terminowe wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki giełdowej. Na tej płaszczyźnie w roku 2018, Spółka zidentyfikowała wiele zdarzeń wymagających niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości. W 2018 r. PKP CARGO S.A. zorganizowała cztery konferencje dla analityków i inwestorów w związku z publikacją wyników okresowych Spółki. Podczas konferencji przedstawiciele Zarządu PKP CARGO S.A. prezentowali wyniki Grupy oraz odpowiadali na pytania uczestników. W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do konferencji, PKP CARGO S.A. zapewniała transmisję internetową swoich wydarzeń, dostępną m.in. na stronie internetowej Spółki. W trakcie konferencji PKP CARGO S.A. zapewniała każdorazowo tłumaczenie symultaniczne na język angielski, zarówno dla uczestników stacjonarnych, jak również dla tych uczestniczących w konferencjach przez Internet lub za pośrednictwem telekonferencji.

W ramach działań skierowanych do obecnych i potencjalnych inwestorów w roku 2018, przedstawiciele PKP CARGO S.A. reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonalne instytucje rynku kapitałowego konferencjach oraz roadshow krajowych i zagranicznych.

Spółka opublikowała w roku 2018 swój pierwszy raport zintegrowany w wersji online. Celem raportu było lepsze zaadresowanie potrzeb zgłaszanych przez interesariuszy. Raport zintegrowany jest narzędziem komunikacji korporacyjnym skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Publikując raport zintegrowany PKP CARGO S.A. weszła do elitarnego grona największych spółek na rynku kapitałowym, które decydują się na ten nieobligatoryjny kanał komunikacji. Raport Zintegrowany w wersji online wziął udział w konkursie The Best Annual Report - w prestiżowej kategorii Najlepszy Raport Zintegrowany - organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

PKP CARGO S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową w ramach której funkcjonuje profesjonalny serwis inwestorski. Sekcja „Relacje Inwestorskie” w celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom z Polski, jak również z zagranicy, prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana w dwóch językach (polskim i angielskim). Spółka utrzymuje także komunikację poprzez kanały w mediach społecznościowych m.in. Facebook oraz Twitter.

Spółka w cyklach miesięcznych wysyła do grona zainteresowanych analityków i inwestorów, a także Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz do pracowników, newsletter relacji inwestorskich PKP CARGO S.A., zawierający użyteczne dane, m.in.: makroekonomiczne, przewozowe, rynkowe oraz dotyczące wyników i osiągnięć spółki, a także podsumowanie najważniejszych w danym miesiącu wydarzeń z życia PKP CARGO S.A.W dniach 27–28 listopada 2018 r. w PKP CARGO S.A. odbyła się kolejna edycja „Dnia Inwestora”, skierowana do analityków giełdowych oraz inwestorów instytucjonalnych. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników reprezentujących instytucje finansowe. W trakcie „Dnia Inwestora” uczestnicy zwiedzali m.in. nowoczesną malarnię lokomotyw zlokalizowaną w Bydgoszczy, należącą do Północnego Zakładu PKP CARGO S.A.

Wysoki poziom prowadzonych przez PKP CARGO S.A. relacji inwestorskich potwierdzają otrzymane nagrody i wyróżnienia - za wysoką jakość komunikowania z rynkiem oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych Spółka zdobyła prestiżowy tytuł „Transparentnej Spółki Roku 2017”.

W ramach ciągłego doskonalenia serwisu inwestorskiego, PKP CARGO S.A. w roku 2019 zamierza kontynuować działania i rozwijać narzędzia komunikacji z obszaru relacji inwestorskich. Elementem tej komunikacji jest niniejszy Raport Zintegrowany 2018 online.

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń relacji inwestorskich w 2018 r.

2018-02-05 Konferencja PKO BP w Warszawie
2018-03-16 Publikacja - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,
Spotkanie Zarządu z Analitykami i Inwestorami
2018-04-09 Konferencja BZ WBK, Warszawa
2018-04-09/11 Konferencja Raiffeisen Centrobank, Zurs
2018-04-26 Przyznanie tytułu dla PKP CARGO S.A. „Transparentna spółka roku”
2018-05-25 Publikacja - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku,
Spotkanie Zarządu z Analitykami i Inwestorami
2018-06-13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO
2018-08-08 Publikacja - Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO 2017 online
2018-08-21 Publikacja - Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2018 roku,
Spotkanie Zarządu z Analitykami i Inwestorami
2018-09-18 Roadshow Wood & Company, Skandynawia
2018-10-23 Konferencja Noble Securitites, Warszawa
2018-11-22 Publikacja - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2018 roku;
Spotkanie Zarządu z Analitykami i Inwestorami
2018-11-28/29 Dzień Inwestora Instytucjonalnego PKP CARGO Bydgoszcz - Toruń
2018-12-05/07 Wood’s Winter in Prague, Praga

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie