PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Podsumowanie wyników Grupy PKP CARGO za 2018

W roku 2018 Grupa PKP CARGO zanotowała rekordowe przychody operacyjne, wynik EBITDA i wynik netto.

Wyniki Grupy PKP CARGO za 2018 – niekwestionowana pozycja lidera
Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim - dane za 2014-2018 r. wg pracy przewozowej (%)
Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim - dane za 2014-2018 r. wg masy towarowej (%)
Praca przewozowa w rynku polskim - dane za 2015-2018 r. wg znaczących podmiotów (%)
Masa towarowa na rynku polskim - dane za 2015-2018 r. wg znaczących podmiotów (%)
Przewozy Grupy PKP CARGO wg pracy przewozowej, (mld tkm)

Grupy towarowe:


Intermodal - praca przewozowa, (mld tkm)
Kruszywa i materiały budowlane - praca przewozowa, (mld tkm)
Paliwa płynne - praca przewozowa, (mld tkm)
Metale i rudy - praca przewozowa, (mld tkm)
Produkty chemiczne - praca przewozowa, (mld tkm)
Paliwa stałe* - praca przewozowa, (mld tkm)

* węgiel kamienny, koks, węgiel brunatny

Przewozy przez polskie porty (mln ton)
Przewozy przez polskie porty z wyłączeniem węgla kamiennego (mln ton)
Udział przewozów przez polskie porty w przewozach Grupy PKP CARGO w 2018 r. wg masy towarowej (%)
Struktura przewozów Grupy PKP CARGO przez polskie porty wg grup towarowych 2014-2018 (%)
Przewozy przez polskie porty Grupy PKP CARGO w 2014-2018 – kierunek geograficzny (%)

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie