PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Grupa PKP CARGO w 2018 roku osiągnęła rekordowy poziom EBITDA powyżej 900 mln PLN. Jest to efekt skutecznego wykorzystania przez Grupę wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz dyscypliny w obszarze zarządzania kosztami.
W tym czasie kontynuowaliśmy ambitny program modernizacji taboru, jednocześnie dokonując redukcji zadłużenia. Zyskiem netto, który był ponad 100% wyższy aniżeli rok wcześniej, zamierzamy podzielić się z Akcjonariuszami. Osiągnięte wyniki w roku ubiegłym, dają stabilny fundament do dalszego rozwoju Grupy we wszystkich obszarach działalności.

Leszek Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowych

Wykorzystując koniunkturę gospodarczą na rynku przewozów kolejowych w 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 121,9 mln ton ładunków osiągając ponad 5,24 mld zł przychodów.
Dobre wyniki PKP CARGO to efekt konsekwentnie realizowanej polityki handlowej w ostatnim okresie. Sukces ten jest potwierdzeniem wzrostu zaufania do Grupy PKP CARGO oraz oznaką dobrej współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi. Jako nowoczesny przewoźnik stale dążymy do optymalizacji, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

Grzegorz Fingas
Członek Zarządu ds. Handlowych

Rok 2018 jest rokiem, w którym PKP CARGO kontynuuje proces doskonalenia swojego potencjału produkcyjnego prowadząc zakrojony na szeroką skalę proces inwestycyjny.
Poszerzanie naszego potencjału przewozowego ma na celu sprostanie zwiększonym potrzebom przewozowym, a także poprawę efektywności działania poprzez wprowadzenie innowacji i zmian technicznych. Równocześnie jest to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie szeregu inicjatyw organizacyjnych, które poprawiły naszą skuteczność i wydajność operacyjną.

Witold Bawor
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko przestrzeganie standardów zarządzania przedsiębiorstwem. To przede wszystkim długotrwałe tworzenie wielowymiarowej, pozytywnej historii firmy wspólnie z jej klientami, akcjonariuszami, pracownikami i społecznościami lokalnymi.
W 2018 roku minęło 10 lat, od kiedy PKP CARGO S.A. rozwija inicjatywy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jako firma odpowiedzialna społecznie, PKP CARGO zarządza procesem przewozowym w poszanowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. W ten sposób profesjonalne realizowanie celów biznesowych Spółka łączy z odpowiedzialną postawą względem pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego.

Zenon Kozendra
Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie