PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Misja i wizja są rdzeniem strategii Grupy PKP CARGO, nadają ton codziennej pracy ludzi i determinują cele

Wizja i misja Grupy PKP CARGO

WIZJA

Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze „Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku.

MISJA

Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru.

Strategia Grupy PKP CARGO na lata 2019 - 2023
 • Misja, Wizja, Wartości PKP CARGO

  WIZJA

  Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze “Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku.

  MISJA

  Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru.

 • Cele Grupy PKP CARGO

  CELE STRATEGICZNE

  • Pozycja nr 1 w obszarze “Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038.
  • 65% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.

  CELE KRÓTKOOKRESOWE

  • Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze “Trójmorza”.
  • Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI.
  • Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30.
  • Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r.
 • Inicjatywy strategiczne

  1. Przyjęcie i realizacja planu wzrostu organicznego na rynku krajowym.

  2. Przyjęcie i realizacja planu wzrostu nieorganicznego na rynku krajowym.

  3. Skoordynowanie ekspansji zagranicznej.

  Źródło: Opracowanie własne

  4. Dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta.

  5. Przyjęcie i realizacja planu działania dla obszaru marketing oraz CSR w koordynacji z Grupą PKP.

  6. Rozwój innowacji.

  7. Cyfryzacja i informatyzacja.

  8. Optymalizacja procesów przewozowych.

  Źródło: Opracowanie własne

  9. Modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych.

  10. Optymalizacja zarządzania majątkiem.

  11. Optymalizacja procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP CARGO.

  12. Rozwój kultury organizacyjnej, kapitału ludzkiego oraz zarządzania opartego na celach (MBO).

  13. Przyjęcie polityki zarządzania projektami oraz powołanie centralnej jednostki PMO.

  Źródło: Opracowanie własne

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie