PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strony zawierające Kapitał Naturalny


Przyszłość - Zapewnienie bezpieczeństwa działalności Grupy

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez Grupę PKP CARGO zarówno obecnie jak i w przyszłości realizuje się poprzez wdrożenie i utrzymywanie w spółce PKP CARGO S.A. oraz spółkach zależnych odpowiednich do wielkości, rodzaju i skali...

Najistotniejsze ryzyka Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO identyfikuje następujące ryzyka: Ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i rynkowymRyzyko wynikające z uwarunkowań makroekonomicznychPolska i Czechy są istotnymi ogniwami europejskiego łańcucha dostaw....

Przyszłość - Założenia regulacyjne

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas (TSI NOI)W 2018 r. trwały prace nad nowelizacją obowiązującej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu „Tabor – Hałas” („TSI Hałas”). Na początek 2019 r....

Przyszłość - Założenia technologiczne

Dwusystemowa lokomotywa autonomicznaPKP CARGO S.A. współpracuje z Pesą Bydgoszcz S.A. i Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu w pracach badawczo-rozwojowych przy budowie dwusystemowej lokomotywy autonomicznej. Umowa w tej...

Model kreowania wartości

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług związanych z kolejowym transportem towarowym. Przychody Grupy z tytułu kolejowych usług przewozowych i spedycyjnych stanowią 84 % całości przychodów z działalności operacyjnej Grupy....

Przyszłość - Założenia dotyczące środowiska naturalnego

Realizacja strategii Spółki opiera się na dostosowaniu jej zasobów i organizacji do wymogów nowoczesnego rynku transportowego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przyjętą polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania...

Nasze kapitały

Identyfikacja kapitałów następuje w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Jako kapitały Grupa PKP CARGO rozumie i traktuje wszystkie zasoby wykorzystywane i przekształcane aby zwiększać wartość spółki. Szczegółowo proces transformacji...

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie