PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Rekomendacje

Sytuacja finansowa i rozwojowa PKP CARGO S.A. jest na bieżąco monitorowana i analizowana przez wiele podmiotów takich jak Biura i Domy Maklerskie, Towarzystwa funduszy Inwestycyjnych, Banki i inne instytucje finansowe. W 2018 r. wydano łącznie 14 rekomendacji i ich aktualizacji dla akcji PKP CARGO S.A. Cena docelowa akcji zgodnie z wycenami w 2018 r. wahała się w przedziale od 48,5 zł do 68,0 zł.

Rekomendacje w 2018 roku:
Instytucja wydająca rekomendację Analityk Rekomendacja Cena docelowa Data wydania rekomendacji
Dom Maklerski PKO BP Piotr Łopaciuk Kupuj 65,00 PLN 10.01.2018
Dom Maklerski Vestor Marcin Stebakow Kupuj 68,00 PLN 14.02.2018
Societe Generale Bartłomiej Kubicki Trzymaj 53,00 PLN 19.03.2018
Biuro Maklerskie Santander Michał Sopiel Kupuj 48,50 PLN 29.03.2018
Societe Generale Bartłomiej Kubicki Trzymaj 53,00 PLN 09.05.2018
Biuro Maklerskie Santander Michał Sopiel Kupuj 48,50 PLN 10.05.2018
Societe Generale Bartłomiej Kubicki Kupuj 55,00 PLN 28.05.2018
Raiffeissen Centrobank Dominik Niszcz Kupuj 50,00 PLN 29.05.2018
Biuro Maklerskie Santander Michał Sopiel Kupuj 48,50 PLN 18.06.2018
Wood&Company Maciej Wardejn,
Łukasz Wachełko
Trzymaj 52,00 PLN 03.09.2018
Biuro Maklerskie Santander Michał Sopiel Kupuj 48,50 PLN 22.11.2018
Dom Maklerski BDM Krzysztof Pado Kupuj 51,60 PLN 05.12.2018
Societe Generale Bartłomiej Kubicki Kupuj 60,00 PLN 11.12.2018
Noble Securities Michał Sztabler Akumuluj 53,65 PLN 14.12.2018

Rating

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi jest uważane jako niskie. Wszystkie podmioty, w których Grupa lokuje wolne środki pieniężne działają w sektorze finansowym. Należą do nich banki krajowe, banki zagraniczne oraz oddziały banków zagranicznych o wysokiej wiarygodności kredytowej. Koncentracja ryzyka związanego z posiadanymi środkami pieniężnymi oraz lokatami bankowymi powyżej 3 miesięcy została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Bank Agencja ratingowa Rating 31/12/2018
Bank A Fitch A- 27,9%
Bank B Moody's A2 21,9%
Bank C Moody's Baa1 15,5%
Bank D Moody's Baa1 7,9%
Bank E Moody's Baa2 7,8%
Bank F Moody's A2 7,7%
Pozostałe 11,3%
Razem 100,0%

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie