PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strony zawierające Kapitał Finansowy


PKP CARGO na tle rynku

Rynek polski W 2018 r. na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce aktywnych było 71 operatorów kolejowych (w tym PKP CARGO S.A. i PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.). W tym czasie przewieźli oni w sumie 250,2 mln ton ładunków (+4,3% r/r)...

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te...

Komentarz Prezesa do osiągniętych wyników

Szanowni Państwo, Przychody Grupy PKP CARGO w 2018 r. przekroczyły 5 mld zł. EBITDA wyniosła 907 mln zł, a zysk netto został wypracowany na poziomie niemal 184 mln zł. Tak wysokich przychodów...

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGOGrupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW.Grupa PKP CARGO zrealizowała w 2018 r. najwyższe przychody operacyjne...

Skonsolidowane Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.W okresach objętych niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniem...


Podsumowanie wyników Grupy PKP CARGO za 2018

W roku 2018 Grupa PKP CARGO zanotowała rekordowe przychody operacyjne, wynik EBITDA i wynik netto. Wyniki Grupy PKP CARGO za 2018 – niekwestionowana pozycja lidera Grupy...

Otoczenie makroekonomiczne

Polska gospodarka​ Polska znajduje się obecnie wśród najszybciej rozwijających się ekonomicznie państw Unii Europejskiej, jednak krajowa gospodarka minęła już szczyt obecnego cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji, w nadchodzących...

Najistotniejsze ryzyka Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO identyfikuje następujące ryzyka: Ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i rynkowymRyzyko wynikające z uwarunkowań makroekonomicznychPolska i Czechy są istotnymi ogniwami europejskiego łańcucha dostaw....

Przyszłość - Zapewnienie bezpieczeństwa działalności Grupy

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez Grupę PKP CARGO zarówno obecnie jak i w przyszłości realizuje się poprzez wdrożenie i utrzymywanie w spółce PKP CARGO S.A. oraz spółkach zależnych odpowiednich do wielkości, rodzaju i skali...

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie