PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Interaktywne KPI

Dane operacyjne  
Średnia odległość pokonywana przez 1 lokomotywę km dziennie 250 245 238 233 244
Średni tonaż pociągu brutto na lokomotywę pracującą tona 1 463 1 460 1 436 1 500 1 481
Średni czas pracy lokomotywy dziennie godz. dziennie 16 15 15 15 15
Praca przewozowa na zatrudnionego tys. tkm / zatrudnionego 1 342 1 332 1 217 1 224 1 106

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie