PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Interaktywne KPI

Dane dotyczące środowiska  
Emisja CO2 do atmosfery tona 518 347 527 792 624 717
% udział CO2 w ilości emitowanych substacji ogółem % 99 99 98
Ilość odpadów - Metale żelazne (złom) tona 3 195 4 245 3 653
Nakłady poniesione na ochronę powietrza tys zł 1 049 1 510 1 494
Nakłady poniesione na ochronę wód tys zł 875 574 937
Zużycie energii elektrycznej - trakcyjnej MWh 631 019 645 438 703 493

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie