PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strony zawierające Kapitał Społeczny


Nasze kapitały

Identyfikacja kapitałów następuje w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Jako kapitały Grupa PKP CARGO rozumie i traktuje wszystkie zasoby wykorzystywane i przekształcane aby zwiększać wartość spółki. Szczegółowo proces transformacji...

Dialog z inwestorami – PKP CARGO na GPW

Relacje inwestorskie i komunikacja z inwestoramiPKP CARGO S.A. kładzie duży nacisk na profesjonalną oraz transparentną komunikację z interesariuszami rynku kapitałowego, w tym z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami. Narzędziem służącym...

Matryca istotności

Matryca istotności została wypracowana na podstawie określenia grup interesariuszy PKP CARGO i rozesłania do nich ankiet. Ankieta zawierała szereg pytań na podstawie których Grupa PKP CARGO zdefiniowała kluczowe obszary. Dzięki tej formie...

Mapa Interesariuszy

Interesariusze PKP CARGO Grupa PKP CARGO utrzymuje dialog ze swoimi interesariuszami na wielu płaszczyznach i za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych. W oparciu o mapę interesariuszy w 2017 r. spółka dokonała pierwszej...

Kalendarium


Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie